Tag Archives: kế toán neu

Nguyên lý kế toán

Hình thức thi 90 phút,  Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Nguyên lý kế toán Tài liệu ôn thi NLKT Tài liệu ôn thi nguyên lý kế toán Đề cương Nguyên lý kế toán Ôn tập NLKT Tài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế toán tài chính 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế toán tài chính 1 Bài ôn tập kế toán tài chính 1 Slide Kế toán tài chính 1 Slide kế toán tài chính 1 – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận

Kế Toán Thuế

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Thuế Slide Kế Toán Thuế Bài tập Kế Toán Thuế Đề kiểm tra Kế Toán Thuế Đề kiểm tra năm 2016 Đề thi Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Kế toán quốc tế

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Công Ty Bài giảng kế toán quốc tế Slide Kế Toán Công Ty Bài tập Kế Toán Công Ty Đề kiểm tra Kế Toán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế toán quản trị 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế toán quản trị 2 Slide Kế toán quản trị 2 Slide + bài tập kế toán quản trị II – Cô Phạm Thị Thủy Slide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành)

Hình thức thi Thi 90 phút, Được sử dụng tài liệu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành) Slide Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành) slide kế toán quản trị – Cô Phạm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Máy

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Máy Slide Kế Toán Máy Slide Kế toán máy Bài tập Kế Toán Máy Bộ cài fast 2012 (Trước khi cài phải tắt phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Dự Án

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Dự Án Slide Kế Toán Dự Án Slide Slide chương 2 TSCĐ Slide kế toán dự án Bài tập Kế Toán Dự Án Đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Công Ty

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Công Ty Slide Kế Toán Công Ty Slide Kế toán công ty slide kế toán công ty cô Hiếu Bài tập Kế Toán Công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Chuyên đề tự chọn – Kế toán

Đề kỳ 1 năm 2015 Đề 412 – Kỳ 3 năm 2014 Đề kiểm tra Đề cương 21 câu có đáp án Slide Cô Hà Phương Dung Slide thuyết trình các nhóm (share bởi lớp kế 53A)

Đăng tải tại Bên lề học tập, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận