Tag Archives: kế toán quản trị

Kế toán quản trị 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế toán quản trị 2 Slide Kế toán quản trị 2 Slide + bài tập kế toán quản trị II – Cô Phạm Thị Thủy Slide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Quản Trị 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Quản Trị 1 Slide Kế Toán Quản Trị 1 Slide + bài tập kế toán quản trị I – cô Phạm Thị Thủy Slide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành)

Hình thức thi Thi 90 phút, Được sử dụng tài liệu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành) Slide Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành) slide kế toán quản trị – Cô Phạm … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận