Category Archives: Kinh tế học

Kinh tế vĩ mô 2

Hình thức thi Tham gia Group Kinh tế Vĩ mô để thảo luận và hỏi đáp về vĩ mô 1, vĩ mô 2 Thi 90 phút, 3 câu phân tích (6đ) + 1 bài tập (4đ); Không dùng tài liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế Vĩ mô, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế Vi mô 2

Hình thức thi Thi 90 phút, 6 câu đúng sai giải thích (6đ) + 1 bài tập (4đ) Không sử dụng tài liệu Tham gia Group KINH TẾ VI MÔ để thảo luận và hỏi đáp Cấu trúc đề thi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế Vi mô, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , , , | 3 bình luận

Kinh tế vi mô 2 – Cấu trúc đề thi

1/ Hình thức thi Kinh tế vi mô 2       + Kiểm tra giữa kỳ: Tuỳ các thầy cô dậy, tuy nhiên đa phần các thầy cô đều cho dạng bài gồm: các câu trắc nghiệm đúng/sai giải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế Vi mô, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế vĩ mô 1

Hình thức thi Thi trắc nghiệm trên máy, 40 câu trong 60 phút Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế vĩ mô 1 1.Vở ghi vĩ mô 1, tải tại đây 2. Giáo trình vĩ mô 1 – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế Vĩ mô, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế Vi mô 1

KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI Hình thức thi Thi trắc nghiệm trên máy, 40 câu trong 60 phút Giáo trình Kinh tế vi mô 1 Giáo trình bài tập vi mô 1 (tham khảo) Giáo trình kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế học, Kinh tế Vi mô, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , | 3 bình luận