Category Archives: Toán lớp 12

Chương trình Toán Lớp 12

GIẢI TÍCH LỚP 12 Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số ■Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số ■Bài 2: Cực trị của hàm số ■Bài 3: Giá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học THPT, Toán lớp 12 | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này