Tag Archives: kế toán

Nguyên lý kế toán

Hình thức thi 90 phút,  Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Nguyên lý kế toán Tài liệu ôn thi NLKT Tài liệu ôn thi nguyên lý kế toán Đề cương Nguyên lý kế toán Ôn tập NLKT Tài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Tài Chính 3

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Tài Chính 3 Slide Kế Toán Tài Chính 3 Slide Kế toán tài chính 3 Bài tập Kế Toán Tài Chính 3 Bài tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kế toán tài chính 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế toán tài chính 2 Tham khảo tài liệu môn Kế toán tài chính 1 Slide Kế toán tài chính 2 Slide Kế toán tài chính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế toán tài chính 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế toán tài chính 1 Bài ôn tập kế toán tài chính 1 Slide Kế toán tài chính 1 Slide kế toán tài chính 1 – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận

Kế Toán Trong Doanh nghiệp Du Lịch

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Trong Doanh nghiệp Du Lịch Slide Kế Toán Trong Doanh nghiệp Du Lịch Bài tập Kế Toán Trong Doanh nghiệp Du Lịch Đề kiểm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Thuế

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Thuế Slide Kế Toán Thuế Bài tập Kế Toán Thuế Đề kiểm tra Kế Toán Thuế Đề kiểm tra năm 2016 Đề thi Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Kế toán quốc tế

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Công Ty Bài giảng kế toán quốc tế Slide Kế Toán Công Ty Bài tập Kế Toán Công Ty Đề kiểm tra Kế Toán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế toán quản trị 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế toán quản trị 2 Slide Kế toán quản trị 2 Slide + bài tập kế toán quản trị II – Cô Phạm Thị Thủy Slide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Quản Trị 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Quản Trị 1 Slide Kế Toán Quản Trị 1 Slide + bài tập kế toán quản trị I – cô Phạm Thị Thủy Slide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành)

Hình thức thi Thi 90 phút, Được sử dụng tài liệu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành) Slide Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành) slide kế toán quản trị – Cô Phạm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế toán ngân hàng

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế toán ngân hàng Đề cương kế toán ngân hàng Giải một số câu trong đề thi:  Slide Kế toán ngân hàng slide và bài tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Máy

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Máy Slide Kế Toán Máy Slide Kế toán máy Bài tập Kế Toán Máy Bộ cài fast 2012 (Trước khi cài phải tắt phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Dự Án

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Dự Án Slide Kế Toán Dự Án Slide Slide chương 2 TSCĐ Slide kế toán dự án Bài tập Kế Toán Dự Án Đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Công Ty

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Công Ty Slide Kế Toán Công Ty Slide Kế toán công ty slide kế toán công ty cô Hiếu Bài tập Kế Toán Công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Công

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Công Hệ thống Tài khoản kế toán công Tổng hợp kế toán công theo thông tư 107 Slide Kế Toán Công Slide Slide thầy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận