Tag Archives: xác suất thống kê chương 2

XSTK NEU_Bài 3_Chương 2+3. Biến ngẫu nhiên RỜI RẠC và quy luật phân phối xác suất

1. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MẪU CÁC DẠNG BÀI TẬP 1.1. Lý thuyết biến ngẫu nhiên và Bảng phân phối xác suất 1.2. Bài tập ví dụ về Bảng phân phối xác suất 1.3. Quy luật Nhị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK_TMU – Chương 2. Biến ngẫu nhiên & quy luật Phân phối xác suất_ĐH Thương Mại

1. Hệ thống lý thuyết 1.1. Thế nào là Biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất? 1.2. Thiết lập Hàm phân bố xác suất, Hàm mật độ xác suất và các tham số: Kỳ vọng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này