Tag Archives: tài liệu ôn thi quản lý học

Quản lý học 1

Hình thức thi THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Quản lý học 1 Tài liệu ôn thi quản lý học (PDF):  Tài liệu gửi sinh viên:  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , | 2 bình luận