Tag Archives: tài liệu môn học

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC (H)

Tổng hợp Tài liệu các môn học Đại học Kinh tế Quốc dân H Hành Vi Người Tiêu Dùng Hành Vi Tổ Chức Hạch Toán Môi Trường (CN) Hậu Cần Doanh Nghiệp Hệ thống thông tin kế toán Hệ Thống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC (G)

Tổng hợp Tài liệu các môn học Đại học Kinh tế Quốc dân G Giao dịch đàm phán kinh doanh Giám sát khách sạn Giải Tích 1 Giải Tích 2

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC (D)

Tổng hợp Tài liệu các môn học Đại học Kinh tế Quốc dân D Du Lịch Sinh Thái Dân số phát triển Dự Báo Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Điều tra xã hội học Đàm phán và ký kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC (C)

Tổng hợp Tài liệu các môn học Đại học Kinh tế Quốc dân C   Chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh của DNTM Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu Chiến lược phát triển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC (B)

Tổng hợp Tài liệu các môn học Đại học Kinh tế Quốc dân B Bao bì và thương hiệu hàng hóa Bảo hiểm doanh nghiệp Bảo hiểm thương mại 1 Bảo hiểm thương mại 2 Bảo hiểm xã hội (CN)

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hình thức thi Từ K61 chuyển sang hình thức thi tự luận sau khi áp dụng thi trắc nghiệm được 7 năm, từ K54 đến hết K60. Khác ở chỗ K61 được sử dụng giáo trình, slide, vở ghi, còn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , | 1 bình luận

Du Lịch Sinh Thái

Đề thi kỳ 3 năm 2014 tài liệu:  slide:  Marketing du lịch sinh thái: http://www.mediafire.com/?3v3ll98c2uasv3d http://www.mediafire.com/?t1jktkpjwrcpc07 Đề thi kỳ 3/2015 1. Nêu cấu trúc du lịch sinh thái? Đặc điểm nào quan trọng nhất phân biêth dlst vs các loại hìh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 2 bình luận

TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC

KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI Tổng hợp Tài liệu các Môn học Đại học Kinh tế Quốc dân NEU A   B   C   D  G   H   K   L   M   N   P   Q   T   V   X A An sinh xã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này