Tag Archives: tài liệu lý thuyết thống kê 2

Lý thuyết thống kê 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lý thuyết thống kê 2 Slide Lý thuyết thống kê 2 Bài tập Lý thuyết thống kê 2 Đề kiểm tra Lý thuyết thống kê 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 1 bình luận