Tag Archives: tài liệu định mức kinh tế kỹ thuật

Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- K57 ĐỀ THI (60 phút) 4 câu: 3 câu lý thuyết + 1 câu bài tập: 1 trong các pp – pp thống kê báo cáo: 2 dạng -pp tính theo sản phẩm đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 2 bình luận