Tag Archives: slide quản lý học

Quản lý học 2

Hình thức thi Thi trong 90 phút không sử dụng tài liệu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế quốc tế Tham khảo tài liệu môn Quản lý học 1 Slide Kinh tế quốc tế   Bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , | 1 bình luận

Quản lý học 1

Hình thức thi THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Quản lý học 1 Tài liệu ôn thi quản lý học (PDF):  Tài liệu gửi sinh viên:  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , | 2 bình luận