Tag Archives: Slide Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI Hình thức thi Từ K61 chuyển sang hình thức thi tự luận sau khi áp dụng thi trắc nghiệm được 7 năm, từ K54 đến hết K60. Khác ở chỗ K61 được sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Hình thức thi Từ K61 chuyển sang hình thức thi tự luận sau khi áp dụng thi trắc nghiệm được 7 năm, từ K54 đến hết K60. Khác ở chỗ K61 được sử dụng giáo trình, slide, vở ghi, còn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , | 1 bình luận