Tag Archives: slide kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển

Hình thức thi Kinh tế phát triển 3TC: 90 phút không sử dụng tài liệu+ Đúng sai giải thích + trắc nghiệm A B C + bài tập Kinh tế phát triển 2TC (thi bỏ chương 6, 7): 60 phút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 3 bình luận