Tag Archives: slide kiểm toán căn bản

Kiểm Toán Căn Bản

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Toán Căn Bản so sánh các hình thức kiểm toán:  so sánh gian lận và sai sót đề và ôn thi:  Vở ghi kiểm toán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận