Tag Archives: marketing

Marketing căn bản

Hình thức thi Thi 90 phút, trắc nghiệm 5 điểm/5 câu, có giải thích + tự luận 3 câu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Marketing căn bản Ôn thi Mar căn bản có đáp án  tài liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Marketing du lịch

Hình thức thi Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Marketing du lịch Tài liệu Marketing du lịch  Tiểu luận dân tộc học Slide Marketing du lịch Slide Marketing du lịch  Bài tập Marketing du lịch Đề kiểm tra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Hành Vi Người Tiêu Dùng

Đề 4 31-5-19 .Đề thi kỳ 3 năm 2018 Đề thi kỳ 1 năm 2018 Đề thi kỳ 3 năm 2013 Ảnh đề thi kỳ 3/2013 Ảnh đề thi kỳ 3/2012

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận