Tag Archives: lý thuyết trò chơi

Lý thuyết trò chơi (CN)

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lý thuyết trò chơi (CN) Lý thuyết trò chơi:  Game Theory For Applied Economists – Robert Gibbons: Slide Lý thuyết trò chơi (CN) slide chuyên đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận