Tag Archives: lập và quản lý dự án đầu tư

Lập và quản lý dự án đầu tư

Hình thức thi Tự luận 90′ – (được mang tài liệu từ kỳ 3/2015), Cấu trúc đề: 2 câu lý thuyết(5đ), 1 bài tập 3 điểm: Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (NPV, IRR, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận