Tag Archives: kinh tế xã hội

Chiến lược phát triển KT XH

Đề thi Chiến lược phát triển 3tc kỳ 1 năm 2017 Tài liệu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (share bởi lớp Quản lý kinh tế 52A) Đề thi kỳ 1/2016 Câu 1. Yêu cầu phân tích 4 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận