Tag Archives: kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế 2

Hình thức thi Thi 90 phút Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế quốc tế 2 Đề cương kinh tế quốc tế 2 Đề cương Kinh tế quốc tế 2 full (12 câu) Slide Kinh tế quốc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế quốc tế 1

Hình thức thi Thi 90 phút Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế quốc tế 1 Tổng hợp Tài liệu Kinh tế quốc tế 1 Slide Kinh tế quốc tế 1 Slide KTQT 1 Cô Nguyễn Bích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận

Kinh tế quốc tế

Hình thức thi Kinh tế quốc tế 3TC: 2 câu tự luận + 1 câu Đ-S giải thích + 1 bài tập Kinh tế quốc tế 2TC: 1 Câu tự luận + 2 Câu Đ-S giải thích + 1 bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Đề thi kỳ 3 năm 2019 Đề thi kỳ 1 năm 2019 Đề thi Ngoài ngành kỳ 1 năm 2015 Đề thi Chuyên ngành kỳ 1 năm 2015  Đề 6 CN kỳ 1 năm 2015

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận