Tag Archives: kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển 2

Hình thức thi 90 phút không sử dụng tài liệu Đúng sai giải thích + trắc nghiệm A B C + bài tập Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế phát triển 2 Tài liệu ôn thi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế phát triển 1

Hình thức thi Thi trong 90 phút không sử dụng tài liệu 8 câu Đúng – Sai giải thích + Trắc nghiệm A B C D + bài tập Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế phát triển

Hình thức thi Kinh tế phát triển 3TC: 90 phút không sử dụng tài liệu+ Đúng sai giải thích + trắc nghiệm A B C + bài tập Kinh tế phát triển 2TC (thi bỏ chương 6, 7): 60 phút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 3 bình luận