Tag Archives: Kinh tế lượng

Kinh tế lượng 2

Hình thức thi Thi trong 90 phút, không sử dụng tài liệu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế lượng 2 Tham khảo Tài liệu, bài giảng Kinh tế lượng 1 Slide Kinh tế lượng 2   … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế lượng, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , | 1 bình luận