Tag Archives: kiến trúc máy tính

Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành

Hình thức thi Thi 90 phút, Cấu trúc đề: 4 câu đề cương bên dưới câu 1: giải thích từ viết tắt + câu 2 và câu 3: lý thuyết + câu 4: bài tập (tất cả đều có hết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận