Tag Archives: kiểm toán

Kiểm toán tài chính 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm toán tài chính 2 Tham khảo tài liệu môn Kiểm toán tài chính 1 Slide Kiểm toán tài chính 2 Bài tập Kiểm toán tài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kiểm Toán Tài Chính 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Toán Tài Chính 1 tài liệu: http://www.mediafire.com/?u3cg8vz844arj7t Tài liệu kiểm toán tài chính của lớp kế 52c  Tài liệu thuyết trình các nhóm Thuyết trình K52 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận

Kiểm Toán Hoạt Động

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Toán Hoạt Động Thuyết trình các nhóm lớp kế toán Thuyết trình các nhóm lớp kiểm toán Tài liệu kiểm toán hoạt động Tài liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kiểm Toán Căn Bản

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Toán Căn Bản so sánh các hình thức kiểm toán:  so sánh gian lận và sai sót đề và ôn thi:  Vở ghi kiểm toán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận