Tag Archives: kế hoạch hoá

Kế hoạch hóa phát triển 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Cấu trúc đề thi Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển 1 Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế hoạch hóa phát triển 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế hoạch hóa phát triển 1 Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển Slide Kế hoạch hóa phát triển 1 Bài tập Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , | 2 bình luận