Tag Archives: kế hoạch hoá phát triển

Kế hoạch hóa phát triển 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Cấu trúc đề thi Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển 1 Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế hoạch hóa phát triển 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế hoạch hóa phát triển 1 Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển Slide Kế hoạch hóa phát triển 1 Bài tập Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , | 2 bình luận

Kế Hoạch Hóa Phát Triển

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Hoạch Hóa Phát Triển Slide Kế Hoạch Hóa Phát Triển Bài tập Kế Hoạch Hóa Phát Triển Câu hỏi đúng sai Đề kiểm tra Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 3 bình luận