Tag Archives: giá gói thầu

Đấu thầu

Đấu thầu Tài liệu full Đấu thầu:  Bải giảng đấu thầu Đề thi kỳ 1 năm 2014 Đề thi kì 1/2013 Câu 1 sự cần thiết phải đấu thầu khi thực hiện các hđ mua sắm sử dụng vốn của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận