Tag Archives: game theory

Lý thuyết trò chơi (CN)

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lý thuyết trò chơi (CN) Lý thuyết trò chơi:  Game Theory For Applied Economists – Robert Gibbons: Slide Lý thuyết trò chơi (CN) slide chuyên đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận