Tag Archives: đề thi marketing căn bản

Marketing căn bản

Hình thức thi Thi 90 phút, trắc nghiệm 5 điểm/5 câu, có giải thích + tự luận 3 câu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Marketing căn bản Ôn thi Mar căn bản có đáp án  tài liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận