Tag Archives: đề thi lập trình nâng cao

Lập trình nâng cao (CN)

Hình thức thi Thi 90 phút, cấu trúc đề: có 3 câu lập trình với các phương thức: toán tử ghép, hàm tạo sao chép, toán tử so sánh… câu cuối là cấu trúc về tạo mạng dữ liệu. Đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 1 bình luận