Tag Archives: đề thi hệ thống thông tin quản lý

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Cấu trúc đề: tài liệu: các hàm ở dưới thuộc môn này đề gồm 5 điểm lí thuyết 5 điểm bt. 5 điểm lí thuyết thì tìm trong GT có gần hết BT có 2 bài. Bài 1 thì sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận