Tag Archives: đề thi hệ thống thông tin kế toán

Hệ thống thông tin kế toán

Review đề hệ thống thông tin kế toán kỳ 1 năm 2019 Dạng đề mới không được dùng tài liệu chỉ được mang chứng từ Câu 1: 8 câu trắc nghiệm Câu 2: Là một câu lý thuyết, Các bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận