Tag Archives: đề thi hạch toán môi trường

Hạch Toán Môi Trường (CN)

Cập nhật đề thi kỳ 3/2013 Đề thi được sử dụng tài liệu có bài tập: các dự án tính NPV, PB và định tính các chi phí môi trường có thể phát sinh; đề khá dài tài liệu

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận