Tag Archives: đề kiểm tra kinh tế thương mại

Kinh tế thương mại

Hình thức thi Thi 90 phút, Không sử dụng tài liệu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế thương mại Đề cương Kinh tế thương mại 1: Ôn tập kinh tế thương mại 2: Slide Kinh tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 1 bình luận