Tag Archives: đầu tư

Luật đầu tư

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Luật đầu tư Tài liệu full:  Slide Luật đầu tư Bài tập Luật đầu tư Đề kiểm tra Luật đầu tư Đề thi Luật đầu tư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Đấu thầu trong đầu tư

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận