Tag Archives: đấu thầu

Đấu thầu trong đầu tư

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận

Đấu thầu quốc tế

Đề thi kỳ 3 năm 2019 Đề thi kỳ 3 năm 2018 Đề thi kỳ 3/2013:  24 CÂU HỎI ÔN TẬP (CÓ ĐÁP ÁN): Câu 1. Đấu thầu quốc tế là gì? Phân biệt đấu thầu trong nước với đấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận

Đấu thầu

Đấu thầu Tài liệu full Đấu thầu:  Bải giảng đấu thầu Đề thi kỳ 1 năm 2014 Đề thi kì 1/2013 Câu 1 sự cần thiết phải đấu thầu khi thực hiện các hđ mua sắm sử dụng vốn của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận