Tag Archives: đạo hàm và vi phân

Vi tích phân A1

Hình thức thi Thi trong 120 phút, không sử dụng tài liệu Tham gia Group Toán cao cấp để hỏi đáp và thảo luận Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Vi tích phân A1 Chương trình học Vi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học, Toán cao cấp, Toán cao cấp 2 | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Toán cao cấp 2 (Toán cao cấp cho các Nhà kinh tế)

Hình thức thi Đề thi có 8 phần, thi trong 90 phút, không sử dụng tài liệu Tham gia Group Toán cao cấp NEU tại ĐÂY để hỏi đáp và thảo luận TCC Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học, Toán cao cấp 2 | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 bình luận

Chương 2. Đạo hàm và Vi phân

ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM SỐ MỘT BIẾN: y = f(x) Đạo hàm của hàm số: 1.1. Khái niệm, các quy tắc và công thức tính đạo hàm và ví dụ bài tập có lời giải chi tiết 1.2. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học, Toán cao cấp, Toán cao cấp 2 | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 bình luận

Tổng hợp tài liệu bài tập và đề thi môn Toán cao cấp 2 (Giải tích)

1/Nội dung lý thuyết CHƯƠNG 1: HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN 1.1. Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số – Biến số – Quan hệ hàm số – Đồ thị hàm số – Khái niệm hàm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán cao cấp, Toán cao cấp 2 | Thẻ , , , , , , , , , , | 6 bình luận