Tag Archives: đạo hàm của hàm hợp

Chương 2. Đạo hàm và Vi phân

ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM SỐ MỘT BIẾN: y = f(x) Đạo hàm của hàm số: 1.1. Khái niệm, các quy tắc và công thức tính đạo hàm và ví dụ bài tập có lời giải chi tiết 1.2. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học, Toán cao cấp, Toán cao cấp 2 | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 bình luận

Tài liệu Vi tích phân A1

Các bạn tải tài liệu bao gồm LÝ THUYẾT và BÀI TẬP theo từng chương dưới đây nhé: CHƯƠNG 1. HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ VÀ GIỚI HẠN CỦA HÀM MỘT BIẾN SỐ 1.1. Giới hạn hàm số Giới hạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Toán cao cấp, Toán cao cấp 2 | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 bình luận