Tag Archives: đàm phán kinh doanh

Giao dịch đàm phán kinh doanh

Hình thức thi Đề 4 câu, 3 câu lí thuyết và 1 câu tình huống, được sử dụng sách và slide Đề thi kỳ 3 năm 2019 Đề thi kỳ 3 năm 2018 Đề thi kỳ 1 2017-2018 Đề thi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận