Tag Archives: bảo hiểm thương mại

Kế Toán Bảo Hiểm

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Bảo Hiểm Slide Kế Toán Bảo Hiểm Slide kế toán bảo hiểm Bài tập Kế Toán Bảo Hiểm Đề kiểm tra Kế Toán Bảo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 1 bình luận

Bảo hiểm thương mại 2

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 2 bình luận

Bảo hiểm thương mại 1

Đề thi gần giống vs môn Kinh tế bảo hiểm của K53, do đó các bạn nên tham khảo thêm môn này Đề thi kỳ 1 năm 2016 Đề thi kỳ 1 năm 2014 (word) Đề thi kỳ 1 năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận

Bảo hiểm doanh nghiệp

Đề thi không sử dụng tài liệu, đề thi gồm 4 câu Đề thi kỳ 3/2013 Đề 1 1.so sánh BHXH và BHTM 2.phân biệt tổn thất chung và tổn thất riêng 3.tổn thất toàn bộ với tổn thất bộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận