Tag Archives: bài tập kinh tế vĩ mô 2

Kinh tế vĩ mô 2

Hình thức thi Tham gia Group Kinh tế Vĩ mô để thảo luận và hỏi đáp về vĩ mô 1, vĩ mô 2 Thi 90 phút, 3 câu phân tích (6đ) + 1 bài tập (4đ); Không dùng tài liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh tế Vĩ mô, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , | 1 bình luận