Tag Archives: bài tập kinh tế nông nghiệp

Kinh Tế Nông Nghiệp

Hình thức thi Kinh tế nông nghiệp  CẤU TRÚC ĐỀ :  3 CÂU ĐÚNG SAI GT, 3 CÂU TỰ LUÂN, 90′ có đc sd tài liệu (?) KTNN 2tc:  đề có 4 câu tất cả, 2 câu 2 điểm là đúng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , | 1 bình luận