Tag Archives: bài kiểm tra kiểm soát

Kiểm Soát

Hình thức thi Thi 90 phút, Cấu trúc gồm 6 câu Đ,S giải thích, 1 câu nêu cơ chế kiểm soát và 1 câu tình huống. Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Soát Bải giảng kiểm soát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận