TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC

KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI


Tổng hợp Tài liệu các Môn học Đại học Kinh tế Quốc dân NEU


A   B   C   D  G   H   K   L   M   N   P   Q   T   V   X


A

An sinh xã hội

 

An toàn và bảo mật thông tin

Anh Văn (English, Tiếng Anh)

B

Bao bì và thương hiệu hàng hóa

 

Bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm thương mại 1

Bảo hiểm thương mại 2

 

Bảo hiểm xã hội (CN)

C

 

Chiến lược kinh doanh

 

Chiến lược kinh doanh của DNTM

Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu

Chiến lược phát triển KT XH

Chuyên đề Phân tích chi phí – lợi ích

Chuyên đề tự chọn – Kế toán

Chuyên đề tự chọn Tài chính doanh nghiệp

Chính sách kinh tế

Chính sách kinh tế đối ngoại

Chính sách quản lý công ty đa quốc gia

 

Chương trình và dự án phát triển

Công nghệ môi trường (CN)

Công pháp quốc tế

Công tác quốc phòng

Cơ sở lập trình

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

D

Du Lịch Sinh Thái

 

Dân số phát triển

Dự Báo Phát Triển Kinh Tế Xã Hội

Điều tra xã hội học

Đàm phán và ký kết hợp đồng KT-KDQT

Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đường Lối Quân Sự Của ĐCSVN

Đại cương văn hóa VN

Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Đấu thầu

Đấu thầu quốc tế

 

Đấu thầu trong đầu tư

Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ (CN)

Địa lý du lịch

Địa lý kinh tế

Định giá bất động sản

Định giá doanh nghiệp

Định Giá Tài Nguyên Và Môi Trường

Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật

G

Giao dịch đàm phán kinh doanh

 

Giám sát khách sạn

Giải Tích 1

 

Giải Tích 2

H

Hành Vi Người Tiêu Dùng

 

Hành Vi Tổ Chức

Hạch Toán Môi Trường (CN)

Hậu Cần Doanh Nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

 

Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS)

Hệ thống tài khoản quốc gia

Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

K

Kho Ngoại Quan

 

Khoa học quản lý

Khu vực công và quản lý công

Khởi sự kinh doanh

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh du lịch trực tuyến

Kinh doanh dịch vụ quốc tế

Kinh doanh kho và bao bì

Kinh doanh kho vận tải ngoại thương

Kinh doanh Logistics

Kinh doanh quốc tế (2tc)

Kinh doanh quốc tế 1

Kinh doanh quốc tế 2

Kinh doanh thương mại

Kinh tế biển

Kinh tế bảo hiểm

Kinh tế các nước ASEAN

Kinh tế công cộng

Kinh tế du lịch

Kinh tế hải quan

Kinh tế học so sánh

Kinh tế kế hoạch hóa vùng

Kinh tế lượng 1

Kinh tế lượng 2

Kinh Tế Nguồn Nhân Lực

Kinh Tế Nông Nghiệp

Kinh tế nông nghiệp 1

Kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển 1

Kinh tế phát triển 2

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế 1

Kinh tế quốc tế 2

Kinh tế thương mại

Kinh tế thương mại dịch vụ

Kinh tế tài nguyên

Kinh tế tài nguyên 2

Kinh tế tài nguyên rừng

Kinh tế Vi mô 1

Kinh tế Vi mô 2

Kinh tế Việt Nam

Kinh tế và chính sách phát triển vùng

 

Kinh tế và quản lý công nghiệp

Kinh tế và quản lý môi trường

Kinh tế vĩ mô 1

Kinh tế vĩ mô 2

Kinh tế đô thị (CN)

Kinh tế đô thị (ngoài ngành)

Kinh tế đất và bất động sản

Kinh tế đầu tư (ngoài ngành)

Kinh tế đầu tư 1

Kinh tế đầu tư 2

Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành

Kiểm Soát

Kiểm Soát Quản Lý

Kiểm Toán Căn Bản

Kiểm Toán Hoạt Động

Kiểm Toán Tài Chính 1

Kiểm toán tài chính 2

Kế Hoạch Hóa Phát Triển

Kế hoạch hóa phát triển 1

Kế hoạch hóa phát triển 2

Kế hoạch kinh doanh

Kế Toán Bảo Hiểm

Kế Toán Công

Kế Toán Công Ty

Kế Toán Dự Án

Kế Toán Máy

Kế toán ngân hàng

Kế Toán Quản Trị (Ngoài Ngành

Kế Toán Quản Trị 1

Kế toán quản trị 2

Kế toán quốc tế

Kế Toán Thuế

Kế Toán Trong DN Du Lịch

Kế toán tài chính 1

Kế toán tài chính 2

Kế Toán Tài Chính 3

Kỹ năng chuyên ngành bằng Tiếng Anh

Kỹ năng quản trị

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

L

Luật hàng hải quốc tế

 

Luật hành chính

Luật lao động

Luật thương mại

Luật đầu tư

Lý thuyết mô hình toán

Lý thuyết thống kê 2

Lý thuyết trò chơi (CN)

Lý thuyết tài chính tiền tệ 1

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2

Lý thuyết xác suất

 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2

Lập trình nâng cao (CN)

Lập và phân tích dự án đô thị (CN)

Lập và quản lý dự án đầu tư

Lịch sử học thuyết kinh tế

Lịch sử kinh tế

M

Marketing chiến lược

 

Marketing căn bản

Marketing du lịch

Marketing du lịch và khách sạn

Marketing dịch vụ

Marketing khách hàng tổ chức

Marketing ngân hàng

Marketing nông nghiệp

Marketing nông nghiệp

Marketing quốc tế

 

Marketing thương mại

Marketing thương mại quốc tế

Marketing trên Internet

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Mô hình toán kinh tế

Mô hình toán ứng dụng

Môi trường và con người

Mạng và truyền thông (CN)

N

Nghiên cứu marketing

 

Nghiệp vụ hải quan

Nghiệp vụ kinh doanh XNK

Nghiệp vụ mua bán hàng hóa ở DNTM

Nghiệp vụ ngoại thương

Nghiệp vụ ngoại thương 1

Nghiệp vụ ngoại thương 2

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Nguyên lý bảo hiểm

Nguyên lý giá cả thị trường (CN)

Nguyên lý kế toán

 

Nguyên lý thống kê

Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá

Ngân hàng phát triển

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại 2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le Nin 1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le Nin 2

Nền kinh tế thế giới

P

Pháp luật hải quan

 

Pháp luật kinh doanh

Pháp luật kinh doanh quốc tế

Pháp luật kinh tế

Pháp luật trong kinh doanh du lịch

Pháp luật về tài nguyên

Pháp luật đại cương

Pháp luật đầu tư

Phát triển hệ thống thông tin quản lý

Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển thị trường lao động

Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích chính sách

 

Phân tích chính sách nông nghiệp nông thôn

Phân tích kinh doanh

Phân tích kinh doanh bảo hiểm

Phân tích lao động xã hội

Phân tích lợi ích chi phí

Phân tích thống kê nhiều chiều

Phân tích tài chính (CN)

Phân tích đầu tư

Phân tích đầu tư chứng khoán

Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu kinh doanh

Q

Quan hệ lao động

 

Quy hoạch phát triển

Quy hoạch phát triển nông thôn

Quy hoạch và chính sách du lịch

Quy hoạch đô thị (CN)

Quân sự chung

Quản lý bảo hiểm xã hội

Quản lý bất động sản

Quản lý chức năng hoạt động của tổ chức

Quản lý công nghệ

Quản lý dự án

Quản lý học 1

Quản lý học 2

Quản lý nguồn nhân lực công

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý phát triển

Quản lý phát triển kinh tế

Quản lý phát triển kinh tế địa phương

Quản lý sự thay đổi

Quản lý tài nguyên và môi trường (CN)

Quản lý tổ chức (CN)

Quản lý đô thị (CN)

Quản lý đổi mới công nghệ

Quản trị bán hàng

Quản trị bán lẻ

Quản trị bán lẻ

Quản trị chi phí kinh doanh

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược trong du lịch và lữ hành

Quản trị chuỗi cung ứng

Quản trị chất lượng

Quản trị chất lượng dịch vụ

Quản trị CN TM doanh nghiệp công nghiệp

Quản trị công nghiệp

Quản trị công ty

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp có vốn FDI 1

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Quản trị dự án và doanh nghiệp vốn FDI

Quản trị dự án xây dựng

Quản trị giá trong doanh nghiệp

 

Quản trị hậu cần

Quản trị học

Quản trị kinh doanh 1

Quản trị kinh doanh 2

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 1

Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2

Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành

Quản trị kinh doanh khách sạn 1

Quản trị kinh doanh Logistics

Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Quản trị kinh doanh thương mại

Quản trị kinh doanh TMQT 2

Quản trị kênh phân phối

Quản trị kênh phân phối

Quản trị marketing

Quản trị nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực (CN)

Quản trị nhân lực trong du lịch và khách sạn

Quản trị nhóm

Quản trị quảng cáo

Quản trị rủi ro

Quản trị sản xuất tác nghiệp

Quản trị thương hiệu

Quản trị tiền lương, tiền công

Quản trị truyền thông marketing

Quản trị tài chính

Quản trị tài chính quốc tế

Quản trị tác nghiệp 1

Quản trị tác nghiệp 2

Quản trị văn phòng

Quản trị xây dựng

Quản trị đa văn hóa

Quản trị điều hành dự án

Quản trị đổi mới

T

Thanh toán quốc tế

 

Thanh toán quốc tế trong du lịch

Thanh tra hải quan

Thuế

Thuế quốc tế

Thuế và phí tài nguyên

Thương mại doanh nghiệp

Thương mại quốc tế (ngoài ngành)

Thương mại quốc tế 1

Thương mại quốc tế 2

Thương mại điện tử

Thương phẩm học hàng hóa

Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

Thể chế kinh tế và phát triển

Thị trường bất động sản

Thị trường chứng khoán

Thị trường nông sản thế giới

Thống kê bảo hiểm

Thống kê chất lượng

Thống kê chất lượng

Thống kê doanh nghiệp

Thống kê kinh doanh

Thống kê kinh tế

Thống kê môi trường

Thống kê toán

Thống kê xã hội

Thống kê đầu tư xây dựng

Thực hành nghiệp vụ kinh doanh khách sạn

Tin học đại cương

Tin học ứng dụng

Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT

Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông

 

Tiếng Anh ngành Hệ thống thông tin quản lý

Tiếng anh ngành kế toán

Tiếng Anh ngành Marketing

Tiếng Anh ngành TC-NH

Toán cao cấp 1

Toán cao cấp 2

Toán rời rạc

Toán tài chính

Tri thức kinh doanh

Truyền thông Marketing tích hợp

Tuyển dụng nhân lực

Tài chính cho nhà quản trị

Tài chính công

Tài chính công 2

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp 1

Tài chính doanh nghiệp 2

Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế 2

Tài chính tiền tệ (CN)

Tài chính tiền tệ (ngoài ngành)

Tái bảo hiểm

Tái lập doanh nghiệp

Tâm lý – xã hội học lao động

Tâm lý quản lý

Tâm lý và giao tiếp trong du lịch

Tín dụng và thanh toán quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tối ưu hóa

Tổ chức sự kiện

V

Văn bản trong quản lý

 

Văn hóa đạo đức kinh doanh

Văn hóa ẩm thực và tôn giáo

Vi tích phân A1

X

Xã hội học 

 

Tổng hợp: Đề thi NEU


🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
 
HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
 
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/eureka.uni.vn
 
🔷 Website Eureka! Uni: https://eurekauni.wordpress.com

 

Advertisement
Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Giới thiệu về Eureka! Uni

logo nho

Eureka! Uni là:

  • Kênh học tập trực tuyến về các môn học THPT và đại học như: Đại số, Giải tích, Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, …

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , , , , , , | 4 bình luận

XSTK Chương 1 P3-4. Bài tập công thức Cộng-Nhân xác suất

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Video hướng dẫn

1.1. Tổng hợp công thức cộng – nhân xác suất

Tổng hợp và minh họa các công thức cộng – nhân biến cố, xác suất thường gặp

1.2. Bài tập vận dụng công thức cộng – nhân xác suất

Tổng hợp và giải chi tiết các dạng câu hỏi đặc trưng sử dụng công thức Cộng-Nhân biến cố, xác suất

2. Bài tập tự luyện có giải

2.1. Đề bài

Bài 1. Có 2 lô sản phẩm. Lô 1 có 12 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lô 2 có 16 chính phẩm và 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô 1 chuyển sang lô 2, sau đó, từ lô 2 lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm chuyển sang lô 1. Cuối cùng từ lô 1 lấy ngẫu nhiên ra 1 sản phẩm.Tính xác suất sản phẩm lấy ra ở lần 2 là chính phẩm.
a. Tính xác suất cả 3 lần đều lấy được chính phẩm.
b. Tính xác suất cả 3 lần đều lấy được chính phẩm.

Bài 2. Tỉ lệ phế phẩm của một nhà máy là 2%. Hỏi phải chọn tối thiểu bao nhiêu sản phẩm của nhà máy để xác suất bắt gặp phế phẩm lớn hơn 99%.

Bài 3. Một sinh viên mới ra trường đồng thời nộp bốn hồ sơ xin việc cho bốn công ty, phỏng vấn trình độ và chờ kết quả. Cho biết xác suất để mỗi công ty nhận sinh viên đó vào thử việc tương ứng là 0,2; 0,35; 0,5 và 0,65. Tính xác suất của sự kiện “có ít nhất một vông ty nhận sinh viên đó vào thử việc đồng thời công ty thứ ba không nhận sinh viên đó”.

Bài 4. Hai người A và B chơi cờ với xác suất thắng của mỗi người lần lượt là 0,6 và 0,4. Hai người chơi ba ván. Biết rằng ván đầu tiên A thắng, tính xác suất để A thắng cả 3 ván.

Bài 5. Thoái hóa não – võng mạc là bệnh di truyền thường chết người ở trẻ em. Nếu cả cha và mẹ là chất mang của bệnh, xác suất của con họ sẽ bị bệnh là khoảng 0,25. Giả sử rằng vợ chồng vừa là chất mang, vừa có ba con. Nếu kết quả của những đứa trẻ này là độc lập nhau, tính xác suất của các sự kiện sau:
a. Cả ba đứa trẻ đều bị bệnh thoái hóa não – võng mạc.
b. Chỉ một đứa trẻ bị bệnh thoái hóa – võng mạc.
c. Đứa trẻ thứ ba bị bệnh thoái hóa não – võng mạc, hai đứa trẻ đầu thì không.

Bài 6. Có 3 lô hàng I, II, III với tỉ lệ phế phẩm tương ứng là 0,1; 0,15; 0,2. Từ mỗi lô lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Biết có đúng 1 phế phẩm trong 3 sản phẩm lấy ra. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra từ lô I là phế phẩm.

Bài 7. Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy từng sản phẩm ra kiểm tra cho đến khi gặp 3 phế phẩm thì dừng lại.
a. Tính xác suất dừng lại ở lần kiểm tra thứ 4.
b. Biết rằng đã dừng ở lần kiểm tra thứ 4, tính xác suất lần kiểm tra thứ nhất gặp phế phẩm.

Bài 8. Một người mua hàng hóa A hai lần, mỗi lần mua 1 sản phẩm. Xác suất người đó mua được chính phẩm sau 2 lần là 0,9.
– Nếu lần thứ nhất mua được phế phẩm, thì lần thứ hai mua được chính phẩm với xác suất là 0,75.
– Nếu lần thứ nhất mua được chính phẩm, thì không có kinh nghiệm mua lần thứ hai.
Tính xác suất:
a. Tìm xác suất người đó mua được phế phẩm ở lần đầu tiên.
b. Chỉ có 1 lần người đó mua được chính phẩm.

Bài 9. Lớp có 80 sinh viên, trong đó có 35 em giỏi toán, 25 em giỏi văn và 17 em giỏi cả 2 môn. Chọn ngẫu nhiên 1 em và cho làm 1 bài thi gồm 2 câu toán và văn. Nếu không giỏi toán thì không làm được câu toán, không giỏi văn thì không làm được câu văn. Mỗi câu 5 điểm. Tính xác suất để thí sinh được 0 điểm, 5 điểm, 10 điểm.

Bài 10. Lớp có 80 sinh viên, trong đó có 35 em giỏi toán, 25 em giỏi văn và 17 em giỏi cả 2 môn. Chọn ngẫu nhiên 1 em và cho làm 1 bài thi gồm 2 câu toán và văn. Nếu không giỏi toán thì không làm được câu toán, không giỏi văn thì không làm được câu văn. Mỗi câu 5 điểm. Tính xác suất để thí sinh được 0 điểm, 5 điểm, 10 điểm.

Bài 11. Giả sử thống kê các du khách đang trong kỳ nghỉ thấy có 40% kiểm tra email công việc, 30% sử dụng điện thoại di động để kết nối với công việc, 25% mang theo laptop, 23% kiểm tra email công việc và sử dụng điện thoại để kết nối với công việc, 51% không sử dụng điện thoại, email công việc và laptop. Ngoài ra trong 100 người có 80 người mang laptop thì họ cũng kiểm tra email công việc và trong 100 người có 70 người sử dụng điện thoại để kết nối công việc thì họ cũng mang theo laptop.
a. Một khách du lịch được chọn ngẫu nhiên và thấy rằng người này có kiểm tra email công việc, tính xác suất người này sử dụng điện thoại để kết nối với công việc.
b. Tính xác suất một khách du lịch mang theo laptop cũng sử dụng điện thoại để kết nối với công việc.
c. Nếu một khách du lịch được chọn ngẫu nhiên mà người này có kiểm tra email công việc và mang theo laptop, tính xác suất người đó sử dụng điện thoại để kết nối với công việc.

Bài 12. Chứng minh rằng với hai biến cố A,B  bất kỳ ta luôn có:
\big|P(A)-P(B)\big| \le P\big[(A\bar{B})+(\bar{A}B)\big]

2.2. Lời giải

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này

Phương trình vô tỷ (THCS, THPT) – Bài 1

Bài 1. Giải phương trình:

\dfrac{\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}}{x+5+\sqrt{2(x^2+1)}} = \sqrt{(1-x)^3}+\dfrac{3-2\sqrt{x}}{2}

Lời giải

* Nhận xét: Với những bài biểu thức căn phức tạp và “lôm côm” như vậy, chúng ta không thể sử dụng các phương pháp phổ biến như nhân liên hợp, đặt ẩn phụ (trong/ngoài căn) hay thậm chí khảo sát hàm số. Trong tình huống này, thật may chúng ta vẫn còn một lối thoát nữa, đó là phương pháp đánh giá bằng cách sử dụng bất đẳng thức.

Điều kiện: 0\le x \le 1

Với x\le1 ta có:

VF\geq\sqrt{(1-x)^3}+\dfrac{3-2\sqrt{x}}{2}=\dfrac{1}{2} \qquad (1)

Mặt khác, với a,b\geq0 ta có a+b\le\sqrt{2(a^2+b^2)}, vì thế:

\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}\le \sqrt{2(3x+1+x+3)}=2\sqrt{2(x+1)}

x+5+\sqrt{2(x^2+1)}\geq x+5+(x+1)=2x+6

\Rightarrow {VT} \le \dfrac{2\sqrt{2(x+1)}}{2x+6} =  \dfrac{\sqrt{2(x+1)}}{(x+1)+2} \le \dfrac{\sqrt{2(x+1)}}{2\sqrt{2(x+1)}}=\dfrac{1}{2} \qquad (2)

Kết hợp (1) và (2), phương trình đã cho tương đương:

\dfrac{1}{2} \geq VT=VF \geq \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow VT=VF=\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x=1

Như vậy, chúng ta đã giải quyết xong bài toán “cồng kềnh” này chỉ bằng một vài bước biến đổi đơn giản.

Hãy theo dõi kênh và đón chờ những bài toán thú vị khác nhé ^^!

Đăng tải tại Ôn thi đại học, Toán lớp 10 | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK NEU _ Bài 9_Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Hướng dẫn bài tập kiểm định 1 tham số, 2 tham số, phi tham số

1.1. Kiểm định 1 tham số

Kiểm định trung bình – Kiểm định phương sai – Kiểm định tỉ lệ – Kiểm định dùng P-value

1.2. Kiểm định 2 tham số

Kiểm định so sánh 2 trung bình, 2 phương sai, 2 tỷ lệ. Sử dụng kết quả trên Excel

1.3. Kiểm định phi tham số: phân phối chuẩn, độc lập – phụ thuộc

Kiểm định Jarque-Bera về tính phân phối chuẩn. Kiểm định Khi-bình phương về độc lập – phụ thuộc

2. Giải bài tập giáo trình chương 8 – chương 9

2.1. Bài 8.2, 8.6, 8.10, 8.16, 8.18, 8.20, 8.29, 8.34, 8.38. 8,41, 8.44, 8.47

2.2. Bài 8.49, 8.51, 8.52, 8.62, 8.65, 8.70, 8.74, 8.76, 8.77, 8.79, 8.81, 8.83, 9.1, 9.4, 9.5,

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán, YouTube | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK NEU _ Bài 8_Chương 7. Ước lượng tham số tổng thể

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Hướng dẫn Bài tập

1.1. Ước lượng điểm

1.2. Ước lượng bằng Khoảng tin cậy

2. Giải bài tập giáo trình XSTK trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2.1. Bài 7.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12

2.2. Bài 7.18, 7.20, 7.25, 7.27, 7.39, 7.44, 7.45, 7.52

2.3. Bài 7.53, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.77, 7.79, 7.80, 7.83, 7.91

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán, YouTube | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK_TMU – Chương 4. Lý thuyết mẫu – ĐH Thương Mại

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Hướng dẫn dạng bài tập

1.1. Tính các thống kê đặc trưng mẫu

Tính Trung bình mẫu, Trung vị mẫu, Phương sai mẫu (có điều chỉnh), Độ lệch chuẩn mẫu (có điều chỉnh), tỉ lệ mẫu

1.2. Suy đoán cho các thống kê mẫu: trung bình, phương sai, tỉ lệ

2. Giải bài tập giáo trình TMU – Chương 4. Lý thuyết mẫu

2.1. Bài 4.1 – 4.8

2.2. bài 4.9 – 4.16

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eurekauni.wordpress.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán, YouTube | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 bình luận

XSTK NEU_Bài 7_Chương 6. Suy đoán cho thống kê mẫu

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Tóm tắt lý thuyết và dạng bài tập

2. Giải bài tập giáo trình chương 6 – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2.1. Bài 6.31, 6.34, 6.39, 6.40, 6.43, 6.47

2.2. Bài 6.54, 6.57, 6.59, 6.64, 6.66

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eurekauni.wordpress.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán, YouTube | Thẻ , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK Chương 2. Quy luật Nhị thức _ Biến ngẫu nhiên rời rạc

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Video hướng dẫn bài tập, hệ thống lý thuyết

Hệ thống lý thuyết về quy luật Không-Một (Bernoulli), quy luật Nhị thức (Binomial) và giải chi tiết bài tập ví dụ

2. Bài tập tự luyện có giải chi tiết

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Bên lề học tập, Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán | 7 bình luận

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN _ SIMPLE LINEAR REGRESSION (SLR)

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Phần 1. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính hai biến _ Bình phương bé nhất thông thường (Ordinary Least Squares – OLS)

2. Phần 2. Tính không chệch và hiệu quả của ước lượng OLS _ Định lý Gauss-Markov

3. Phần 3. Độ phù hợp của mô hình _ Hệ số xác định – Vấn đề đơn vị đo của các biến số

4. Phần 4. Các dạng mô hình hồi quy, ý nghĩa hệ số hồi quy _ Quy luật lợi suất cận biên giảm dần

5. Phần 5. Suy diễn thống kê _ Ước lượng khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy, phương sai sai số và giá trị dự báo biến phụ thuộc

6. Phần 6. Suy diễn thống kê _ Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy (sắp có)

7. Phần 7. Ví dụ giải các dạng bài tập điển hình (sắp có)

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Kinh tế lượng, Môn học Đại học, YouTube | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK NEU_Bài 5_Chương 4. Biến ngẫu nhiên HAI CHIỀU

>> KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI <<

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ BẢNG XÁC SUẤT HAI CHIỀU

Tóm tắt lý thuyết và giải mẫu các câu hỏi về Bảng xác suất hai chiều

2. GIẢI BÀI TẬP GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN _ CHƯƠNG 4

2.1. Bài 4.2, 4.3, 4.12, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.22, 4.32, 4.35, 4.37

2.2. Bài 4.46, 4.47, 4.49, 4.50, 4.55, 4.57, 4.64, 4.65

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK NEU_Bài 4_Chương 2+3. Biến ngẫu nhiên LIÊN TỤC và quy luật Phân phối xác suất

>> KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI <<

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ DẠNG BÀI TẬP CHI TIẾT

1.1. Hàm Phân phối tích lũy, hàm Mật độ xác suất và các tham số đặc trưng

Thiết lập hàm Phân phối và hàm Mật độ, tính toán và giải nghĩa các tham số đặc trưng

1.2. Hướng dẫn bài tập Hàm Mật độ Xác suất

Ví dụ các dạng câu hỏi về Hàm mật độ xác suất và giải chi tiết

1.3. Bài tập Quy luật Chuẩn

Ví dụ các dạng câu hỏi về Quy luật phân phối Chuẩn và giải chi tiết

1.4 Bài tập sự hội tụ về quy luật Chuẩn

Hội tụ Chuẩn: dạng câu hỏi khó của quy luật Nhị thức và Poisson

2. GIẢI BÀI TẬP GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHƯƠNG 2+3

2.1. Chương 2: Bài 2.9, 2.12, 2.24, 2.25 và 2.84

2.2. Chương 3: Bài 3.39, 3.40, 3.43, 3.44, 3.46, 3.47, 3.48

2.3. Chương 3: Bài 3.60, 3.65, 3.78, 3.80, 3.84, 3.87, 3.89, 3.90, 3.93

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK NEU_Bài 3_Chương 2+3. Biến ngẫu nhiên RỜI RẠC và quy luật phân phối xác suất

>> KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI <<

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MẪU CÁC DẠNG BÀI TẬP

1.1. Lý thuyết biến ngẫu nhiên và Bảng phân phối xác suất

Tóm tắt về Biến ngẫu nhiên và Bảng phân phối xác suất

1.2. Bài tập ví dụ về Bảng phân phối xác suất

Chữa các dạng bài tập về Bảng phân phối xác suất

1.3. Quy luật Nhị thức, B(n,p)

Chữa các dạng câu hỏi về quy luật Nhị thức

1.4. Quy luật Poisson, P(λ)

Chữa các dạng câu hỏi về Quy luật Poisson

2. GIẢI BÀI TẬP GIÁO TRÌNH Biến rời rạc chương 2+3

2.1. Chương 2: bài 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.19, 2.22, 2.30, 2.34, 2.36, 2.41

2.2. Chương 2: bài 2.42, 2.50, 2.51, 2.53, 2.65, 2.67, 2.74, 2.85, 2.86

2.3. Chương 3: bài 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.17, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.51

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Kinh tế lượng _ Chương 1_1/5. Mô hình hồi quy 2 biến

>> KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI <<

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

Phần 1. Ước lượng hàm hồi quy

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về hồi quy, phương pháp Bình phương Bé nhất và Ví dụ minh họa

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Kinh tế lượng, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK_TMU – Chương 3. Quy luật Nhị thức, Poisson, Chuẩn_ĐH Thương Mại

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn các dạng bài tập

1.1. Quy luật Nhị thức B(n,p)

Tóm tắt lý thuyết, các công thức của quy luật Nhị thức và ví dụ minh họa chi tiết các dạng câu hỏi điển hình

1.2. Quy luật Poisson P(λ)

Tóm tắt lý thuyết cùng các công thức và ví dụ minh họa các câu hỏi điển hình

1.3. Quy luật Chuẩn N(μ, σ^2) – Các cách tính xác suất

1.4. Quy luật Chuẩn N(μ, σ^2)

Giải ví dụ các dạng câu hỏi điển hình. Lưu ý rằng các công thức ở video này sử dụng hàm PHÂN PHỐI CHUẨN HÓA, trong khi TMU sử dụng các công thức tính theo hàm LAPLACE nên công thức xác suất có khác biệt.

1.5. Hội tụ về quy luật Chuẩn của Nhị thức và Poisson

Được xem là dạng câu hỏi “nâng cao”, khó hơn của dạng bài tập kết hợp quy luật Chuẩn, Nhị thức và Poisson

2. Giải chi tiết bài tập giáo trình Xác suất thống kê ĐH Thương Mại

2.1. Quy luật Nhị thức. Bài 3.1 – 3.16

2.2. Quy luật Poisson. Bài 3.17 – 3.27

2.3. Quy luật Chuẩn. Bài 3.28 – 3.40

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK_TMU – Chương 2. Biến ngẫu nhiên & quy luật Phân phối xác suất_ĐH Thương Mại

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Hệ thống lý thuyết

1.1. Thế nào là Biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất, bảng phân phối xác suất?

Thế nào là biến ngẫu nhiên? Phân phối xác suất? Bảng phân phối xác suất?

1.2. Thiết lập Hàm phân bố xác suất, Hàm mật độ xác suất và các tham số: Kỳ vọng, phương sai,…

2. Bài tập Bảng phân phối xác suất (Trọn bộ)

Tính xác suất từ Bảng, tìm Hàm phân bố xác suất, tính trung bình, trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn,…

3. Bài tập Hàm Mật độ xác suất (Trọn bộ)

Tính xác suất, tìm hàm phân bố F(x), tính các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên từ hàm mật độ

4. Giải bài tập Chương 2 giáo trình ĐH Thương Mại (Full 2.1-2.19)

4.1. Giải chi tiết từ Bài 2.1 – 2.6

4.2. Giải chi tiết từ Bài 2.7 – 2.19

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

XSTK NEU _ Bài 2_Chương 1. Biến cố và Xác suất

>> XEM TÀI LIỆU TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TẠI ĐÂY <<

1. Hệ thống lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt ngắn gọn, trực quan và cực kì dễ hiểu nội dung lý thuyết chương 1. Xác suất biến cố

2. Hướng dẫn giải bài tập bằng Sơ đồ Venn

Sơ đồ Venn là một phương pháp hiệu quả, nhanh, trực quan để giải quyết các bài toán về xác suất biến cố trên Đại học.

3. Các công thức Cộng-Nhân xác suất và biến cố thường gặp

Trình bày các Công thức về Biến cố và Xác suất thường gặp trong quá trình giải các bài tập về xác suất biến cố của Chương 1, đi kèm ví dụ nhận biết, mô tả và kí hiệu các biến cố phức tạp.

4. Bài tập vận dụng các Công thức xác suất biến cố

Phân tích và giải các bài tập điển hình yêu cầu dùng công thức Cộng – Nhân xác suất.

5. Bài tập về Công thức Xác suất đầy đủ và Bayes

Phần bài tập quan trọng, chắc chắn có trong các đề kiểm tra cũng như đề thi của các trường đại học. Video này trình bày các thiết lập công thức XS đầy đủ (toàn phần), Bayes và kèm theo các ví dụ minh họa có phân tích và giải chi tiết.

6. Giải bài tập giáo trình Chương 1

6.1. Giải bài 1.3, 1.5, 1.8, 1.15, 1.18, 1.20, 1.21, 1.24, 1.26, 1.28, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.39

6.2. Bài 1.42, 1.44, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.58, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66

6.3. Bài 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.74, 1.75, 1.79, 1.84, 1.85, 1.93, 1.94, 1.97, 1.100, 1.102, 1.105a

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Đăng tải tại Môn học Đại học, Xác suất và thống kê toán, YouTube | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này