Daily Archives: Tháng Tư 20, 2020

Lịch sử học thuyết kinh tế

Hình thức thi  Thời gian 60 phút, được mang giáo trình từ kỳ 3/2015 Đề thi gồm 4 câu Tự luận Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lịch sử học thuyết kinh tế  Câu hỏi chi tiết (nghe … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Lịch sử kinh tế

Hình thức thi (đây chính là môn Lịch sử kinh tế quốc dân của khóa trước) Thi 90 phút, Được mang giáo trình và vở ghi. (3tc) Gồm 2 phần: Phần 1: 6 câu trắc nghiệm đúng sai giải thích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Lập và quản lý dự án đầu tư

Hình thức thi Tự luận 90′ – (được mang tài liệu từ kỳ 3/2015), Cấu trúc đề: 2 câu lý thuyết(5đ), 1 bài tập 3 điểm: Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (NPV, IRR, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Lập và phân tích dự án đô thị (CN)

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lập và phân tích dự án đô thị (CN) Tài liệu ôn thi Slide Lập và phân tích dự án đô thị (CN) Bài tập Lập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 1 bình luận

Lập trình nâng cao (CN)

Hình thức thi Thi 90 phút, cấu trúc đề: có 3 câu lập trình với các phương thức: toán tử ghép, hàm tạo sao chép, toán tử so sánh… câu cuối là cấu trúc về tạo mạng dữ liệu. Đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 1 bình luận

Lý thuyết trò chơi (CN)

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lý thuyết trò chơi (CN) Lý thuyết trò chơi:  Game Theory For Applied Economists – Robert Gibbons: Slide Lý thuyết trò chơi (CN) slide chuyên đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Lý thuyết thống kê 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lý thuyết thống kê 2 Slide Lý thuyết thống kê 2 Bài tập Lý thuyết thống kê 2 Đề kiểm tra Lý thuyết thống kê 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 1 bình luận

Lý thuyết mô hình toán

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Công Ty Slide Kế Toán Công Ty Bài tập Kế Toán Công Ty Đề kiểm tra Kế Toán Công Ty Đề kiểm tra giữa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Luật đầu tư

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Luật đầu tư Tài liệu full:  Slide Luật đầu tư Bài tập Luật đầu tư Đề kiểm tra Luật đầu tư Đề thi Luật đầu tư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Luật thương mại

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Luật thương mại Đề cương ôn tập Slide Luật thương mại Bài tập Luật thương mại Đề kiểm tra Luật thương mại Đề thi Luật thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Luật lao động

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Luật lao động Slide Luật lao động Slide + tình huống luật lao động Bài tập Luật lao động Đề kiểm tra Luật lao động Đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Luật hành chính

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Luật hành chính Slide Luật hành chính Bài tập Luật hành chính Đề kiểm tra Luật hành chính Đề thi Luật hành chính Đề thi kỳ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , | 1 bình luận

Luật hàng hải quốc tế

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Luật hàng hải quốc tế Slide Luật hàng hải quốc tế Bài tập Luật hàng hải quốc tế Đề kiểm tra Luật hàng hải quốc tế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Hình thức thi  Thời gian 90′. 4 câu theo kết cấu điểm 2-2-1-5. 3 câu đầu là lý thuyết giải thích, câu 4 viết văn bản theo yêu cầu. Được mang giáo trình.  Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kỹ năng quản trị

Hình thức thi 90 phút, được sử dụng tài liệu Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kỹ năng quản trị Slide Kỹ năng quản trị Slide kỹ năng quản trị cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Slide kỹ năng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 1 bình luận