Daily Archives: Tháng Tư 19, 2020

Kế Toán Công

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Công Hệ thống Tài khoản kế toán công Tổng hợp kế toán công theo thông tư 107 Slide Kế Toán Công Slide Slide thầy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận

Kế Toán Bảo Hiểm

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Toán Bảo Hiểm Slide Kế Toán Bảo Hiểm Slide kế toán bảo hiểm Bài tập Kế Toán Bảo Hiểm Đề kiểm tra Kế Toán Bảo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 1 bình luận

Kế hoạch kinh doanh

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế hoạch kinh doanh Slide Kế hoạch kinh doanh Bài tập Kế hoạch kinh doanh Đề kiểm tra Kế hoạch kinh doanh Đề thi Kế hoạch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 1 bình luận

Kế hoạch hóa phát triển 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Cấu trúc đề thi Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển 1 Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kế hoạch hóa phát triển 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế hoạch hóa phát triển 1 Tham khảo tài liệu môn Kế hoạch hoá phát triển Slide Kế hoạch hóa phát triển 1 Bài tập Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , | 2 bình luận

Kế Hoạch Hóa Phát Triển

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kế Hoạch Hóa Phát Triển Slide Kế Hoạch Hóa Phát Triển Bài tập Kế Hoạch Hóa Phát Triển Câu hỏi đúng sai Đề kiểm tra Kế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 3 bình luận

Kiểm toán tài chính 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm toán tài chính 2 Tham khảo tài liệu môn Kiểm toán tài chính 1 Slide Kiểm toán tài chính 2 Bài tập Kiểm toán tài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kiểm Toán Tài Chính 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Toán Tài Chính 1 tài liệu: http://www.mediafire.com/?u3cg8vz844arj7t Tài liệu kiểm toán tài chính của lớp kế 52c  Tài liệu thuyết trình các nhóm Thuyết trình K52 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận

Kiểm Toán Hoạt Động

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Toán Hoạt Động Thuyết trình các nhóm lớp kế toán Thuyết trình các nhóm lớp kiểm toán Tài liệu kiểm toán hoạt động Tài liệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kiểm Toán Căn Bản

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Toán Căn Bản so sánh các hình thức kiểm toán:  so sánh gian lận và sai sót đề và ôn thi:  Vở ghi kiểm toán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kiểm Soát Quản Lý

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Soát Quản Lý Slide Kiểm Soát Quản Lý slide Kiểm soát quản lý Bài tập Kiểm Soát Quản Lý Đề kiểm tra Kiểm Soát Quản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kiểm Soát

Hình thức thi Thi 90 phút, Cấu trúc gồm 6 câu Đ,S giải thích, 1 câu nêu cơ chế kiểm soát và 1 câu tình huống. Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kiểm Soát Bải giảng kiểm soát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kiến Trúc Máy Tính Và Hệ Điều Hành

Hình thức thi Thi 90 phút, Cấu trúc đề: 4 câu đề cương bên dưới câu 1: giải thích từ viết tắt + câu 2 và câu 3: lý thuyết + câu 4: bài tập (tất cả đều có hết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kinh tế đầu tư 2

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế đầu tư 2 Kinh tế đầu tư 2 Đề cương KTĐT 2 lớp 54A Đề cương KTĐT 2 lớp 55A Tài liệu ôn tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế đầu tư 1

Hình thức thi Thi 90 phút, Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế đầu tư 1 Tài liệu kinh tế đầu tư 1 Slide Kinh tế đầu tư 1 Xem slide Kinh tế đầu tư (ngoài ngành) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận