Quản lý học 1

Hình thức thi

THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Quản lý học 1

Tài liệu ôn thi quản lý học (PDF): 

Tài liệu gửi sinh viên: 

Tài liệu tổng hợp quản lý học:

Tài liệu quản lý học về các công ty

Đề cương ôn tập QLH Phần tự luận

Đề cương quản lý học 1

Tài liệu mô hình 5 lực lượng: 

Tài liệu quản lý học – facebook: 

Tài liệu quản lý học – starbucks

Bài tập lớn, tài liệu thi của các nhóm

Ôn tập quản lý học

Câu hỏi ôn tập môn QLH (DOC): 

Slide Quản lý học 1

slide quản lý học – PGS.TS Phan Kim Chiến:

slide: 

Slide thầy Xuyên (nếu bị lỗi thì dùng Foxit reader để đọc)

Slide quản lý học

Slide thuyết trình các nhóm

Bài tập trắc nghiệm Quản lý học 1

Câu hỏi trăc nghiệm có đáp án

Trắc nghiệm quản trị học

Đề kiểm tra Quản lý học 1

 

Đề thi Quản lý học 1

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đề thi kỳ 1 năm 2018

Đề thi kỳ 3 năm 2017

Đề thi kỳ 1 năm 2017

Đề thi năm 2016

Đề thi kỳ 3/2015

Đề thi kỳ 1/2015

Đề thi kỳ 3/2014

Đề thi kỳ 1/2014

Đề thi QLH1 kỳ 3/2013
Note tổng hợp đề thi:

Down album ảnh tại đây


CÂU HỎI QUẢN LÝ HỌC K54

Đề 1

Câu 1. lựa chọn câu trả lời đúng nhất? giải thích. 

1.Tầm quan trọng của các chức năng quản trị:

a. Như nhau đối với mọi cấp quản trị trong tổ chức 

b. Giảm theo chiều hướng từ cấp quản trị cao nhất đến thấp nhất trong tổ chức.

c. Tăng theo chiều hướng từ cấp quản trị cao nhất đến thấp nhất trong tổ chức.

d. Thay đổi theo chiều hướng khác nhau đối với từng kỹ năng cụ thể 

2. Chức năng kiểm tra là của nhà quản lý nào?

Câu 2. ý kiến dưới đây là đúng hay sai? giải thich?

1. Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm là tốt nhất với mọi tổ chức!

2. Công cụ kiểm soát là quan trọng nhất trong hệ thống kiểm soát!

Câu 3. Nêu ưu điểm của cơ cấu tổ chức theo đơn vị chiến lược

Câu 4. Nêu các bước thực hiện kế hoạch chiến lược! nêu 1 vài điểm cơ bản trong 1 chiến lược mà em quan tâm!

 

Đề 2

Câu I 3đ chọn, giải thích

1. tiền lương là yếu tố? tạo động lực/tạo với người nghèo/ko tạo mà triệt tiêu/.. đại loại thế

2. chức năng nào ko phải của nhà quản lý: lập kế hoạch/tổ chức/sản xuất sản phẩm dịch vụ/kiểm soát

Câu II 2đ đúng sai giải thích

1.rất khó để xác định chính xác tầm kiểm soát hiệu quả

2.cần phối hợp các phương pháp quản lý

Câu III. 1 đ phân tích ưu nhược cơ cấu tổ chức theo chức năng.tchức nào dùng cơ cấu này.

Câu IV 4đ Nêu tên hoạt động bạn quan tâm. Trình bày Hệ thống kiểm soát hoạt động đó

 

Đề 3

Câu 1:3 đ 2 câu trắc nghiệm chọn đáp an giải thích

Câu 2: 2 đ 2 câu đúng sai giải thích

Câu 3: 1 đ nêu ưu điểm của mô hình tổ chức đơn vị chiến lược

Câu 4: 4 đ nêu quy trình lập kế hoạch chiến lược. Phân tích 1 bản kế hoạch chiến lược

Mỗi đề mỗi khác, tạo động lực, hệ thống kiểm soát, cơ cấu tổ chức, 5 LLCT… đủ hết

 

Đề 4

Trắc nghiệm 

1. Trong mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter, bất kì tổ chức nào cũng phải chịu ảnh hưởng từ :  D. 3 p/án ( 4 cái mối đe dọa ấy, t nhớ đ.áp là thế )

2. động cơ kinh tế dùng trong tổ chức :  a. phi tổ chức  b. doanh nghiệp  c. nhà nước  d. tât cả các tổ chức 

3. quyền hạn tham mưu : ….. t nhớ đ.án là C : tư vấn …. 

4. Các nhà quản lí ở các cấp quản lí khác nhau thực hiện chức năng khác nhau .

5. Tập trung vào điểm kiển tra thiết yếu là cần thiết vì tổ chức có nhiều hđ và lĩnh vực ( t nhớ mang máng thế ) 

6. Nhà quản lí ko cần lập kế hoạc trong môi trường ổn định

câu tự luận: trình bày cơ cấu tổ chức của 1 tổ chức qt. ưu nhược điểm của cơ cấu trong việc thực hiện mục tiêu.

 

Đề 5

câu chọn đ.a

1.nguy cơ tiềm ẩn của phi tập trung:

a.thiếu sự nhất quán trong chính sách

b.cấp trên mất đi khả năng kiểm soát đối vs cấp dưới

c.có thể dẫn đến tính phi hiệu quả do sự trùng lặp chức năng ở các bộ phận độc lập

d.cả a,b,c

2.theo mô hình phân cấp nhu cầu of Maslow

a.khi 1 nhu cầu đã dk thoả mãn thì nhu cầu đó k còn là động lực hđ of con người

b.nhà qly cần thoả mãn nhu cầu thấp trước khi đáp ứng nhu cầu cấp cao

c.nhu cầu cấp cao chưa phải là động lực hđ khi nhu cầu cấp thấp chưa dk thoả mãn

d.cả a,b,c

câu Đ/S:

1.kỹ năng kỹ thuật là quan trọng nhất đối vs các nhà quản lý cấp cơ sở trong khi kỹ năng nhận thức trở nên quan trọng hơn khi các nhà qlys tiến dần lên bậc thang qly của tổ chức.

2.thủ tục là loại kế hoạch cho phép nhà qly tự do sáng tạo……

3.theo thuyết 2 nhóm yếu tố đk lm việc là yếu tố thúc đẩy tạo động lục lm việc

4.K NHỚ :)))))))))

câu 4đ : phân tích mô hình SWOT của 1 tổ chức mà bạn quan tâm.nêu ra các biện pháp chiến lược để hoàn thiện tổ chức.

Đúng-Sai:

1. Theo quá trình qlý, những nhà qlý ở các cấp khác nhau thực hiện các chức năng qlý khác nhau

2. Lý do cần phải tập trung vào điểm ktra thiết yếu là do tổ chức có quá nhiều hoạt động, lĩnh vực Các nhà qlý k cần lập kế hoạch trong đkiện MT ổn định

3. Câu tự luận : trình bày ưu/ nhược điểm của cơ cấu tổ chức theo chức năng. Áp dụng cơ cấu đó trong tổ chức ntn ? 

Câu Đ/S:

1. cần phải kiểm tra mọi yếu tố đầu vào và qt hđ để đảm bảo yếu tố đầu ra.

2. nhà quản lí vs pc quan lý dân chủ không phải chịu trách nhiệm trước quyết định quản lý của mình.

3: trong cơ cấu tổ chức theo khách hàng có ưu điểm là bộ phận chức năng giúp đỡ bp trực tiếp vs kh hiệu quả. Câu chọn đáp án t k nhớ :D:D:D

Câu hỏi tự luận

1 tầm quan trọng của các kĩ năng đối với nhà quản trị?

2 kiểm tra được thực hiện bởi các cấp quản lý nào?

3. cơ cấu sản phẩm là cơ cấu hiệu quả nhất với mọi tổ chức?

4. yếu tố quan trọng nhất trong kiểm soát là công cụ kiểm tra?

5. ưu điểm của cơ cấu theo bộ phận chiến lược?

6. các bước lập kế hoạch chiến lược? trình bày một kế hoạch chiến lược mà bạn quan tâm?

Chọn phương án đúng nhất, giải thích Cơ cấu ma trận được sử dụng với

A. Các tổ chức có nhiều dự án

B. Thực hiện các mục tiêu dài hạn

C. Các tổ chức có quy mô nhỏ

D. Mọi tổ chức

một số câu Đ/S

1. yếu tố quyết định nhất trong hệ thống ktra là các công cụ kiểm tra

2. Độ trễ thời gian là nhược điểm cơ bản kuả hệ thống phản hồi đầu ra. Cau tu luan

1 chuyên môn hóa sản xuất là nhân tố cốt lõi khiến tổ chức cần hình thành nên các phòng ban bộ phận

2 để đảm bảo hiệu quả kiểm soát cần kiểm soát mọi yếu tố của tổ chức

3.Theo li thuyet ki vog cua Room dog luc thuc day con ng hd phu thuoc vao nhug ki vog cua ho khi hoan thah cog viec

4.Kiem soat chi de phat hien nhug sai sot trog hd cua to chuc

5, Chuc nang lanh dao là chuc nang rieng cua nha quan lý cap cao

6, Chính sach là loai hình ke hoach cho phép nha quan ly đươc tự do sáng tạo

7. Phi tập trung hóa trong quản lý là xu hướng ngày nay

đề 3 ca 2 đúng sai

1.tổ chưc ma trận phù hợp cho tổ chức dự án. 

2. môi trường k ảnh hưởng đến cơ cấu của tổ chức.

Chọn đáp án đúng:

1. tuyển nhân viên thì nhà quản lý thực hiện chức năng gì: tổ chức

2. sự thay đổi của kỹ năng quản lý

Câu 4(3đ): 1. Nêu tên 1 tổ chức mà bạn quan tâm. 2, tổ chức có thế áp dụg mô hìh tạo độg lực nào. 3, nêu ưu nhược điểm khi áp dụg mô hình đó. 4, Biện pháp hoàn thiện mô hình. (theo t nhớ)

câu 4 đề 6 : Nêu 1 tổ chức mà bạn quan tâm, nêu một số nhóm đối tượng mà tổ chức cần kiểm soát, phân tích những công cụ tạo động lực của tổ chức đó, nêu ưu nhược điểm của các công cụ đó

câu 4:

1. nêu một tổ chức mà anh chị quan tâm? nêu đối tượng kiểm soát của tổ chức đó

2. nêu các phương pháp tạo động lực của dn đó

3. đánh giá ưu nhược điểm của công cụ dụng cụ tạo động lực đó

Nêu ưu và nhược điểm của cơ cấu tổ chức theo chức năng ̣ khi nào sử dụng nó

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ PHẬN THEO CHỨC NĂNG

Ưu điểm: 

Đơn giản, rõ ràng và mang tính logic cao;

Phát huy những ưu thế của chuyên môn hoá, giảm sự trùng lắp trong hoạt động, đơn giản hoá đào tạo;

Giữ được sức mạnh và uy tín của các chức năng cơ bản;

Chú trọng hơn đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên;

Tạo điều kiện cho kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất.

Nhược điểm: 

Mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng;

Thiếu sự phối hợp hành động giữa các bộ phận;

Chuyên môn hóa quá mức có thể tạo ra cách nhìn hạn hẹp ở các nhà quản lý;

Giảm tính nhạy cảm của tổ chức đối với sản phẩm, dịch vụ và khách hàng;

Hạn chế việc phát triển các nhà quản lý chung;

Đổ trách nhiệm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức cho cấp lãnh đạo cao nhất.

🔺 KÊNH HỌC TẬP ONLINE FREE EUREKA! UNI: https://www.youtube.com/EurekaUni
▶ HỆ THỐNG GROUP THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP CÁC MÔN HỌC:
✅ Group Toán cao cấp: https://fb.com/groups/toancaocap.neu
✅ Group Xác suất thống kê: https://fb.com/groups/xacsuatneu
✅ Group Kinh tế lượng: https://fb.com/groups/kinhteluong.neu
✅ Group Kinh tế vi mô: https://fb.com/groups/microeconomics.neu
✅ Group Kinh tế vĩ mô: https://fb.com/groups/macroeconomics.neu
🔴 Fanpage của Eureka! Uni: https://fb.com/EurekaUni.Official
🔷 Website Eureka! Uni: https://eureka-uni.com

Advertisement
Bài này đã được đăng trong Môn học Đại học và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Quản lý học 1

  1. Pingback: Quản lý học 2 | Eureka! Uni

  2. Pingback: TỔNG HỢP TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC ĐẠI HỌC | Eureka! Uni

Comments

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s