Daily Archives: Tháng Ba 23, 2020

Kinh tế quốc tế

Hình thức thi Kinh tế quốc tế 3TC: 2 câu tự luận + 1 câu Đ-S giải thích + 1 bài tập Kinh tế quốc tế 2TC: 1 Câu tự luận + 2 Câu Đ-S giải thích + 1 bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế phát triển 2

Hình thức thi 90 phút không sử dụng tài liệu Đúng sai giải thích + trắc nghiệm A B C + bài tập Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế phát triển 2 Tài liệu ôn thi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế phát triển 1

Hình thức thi Thi trong 90 phút không sử dụng tài liệu 8 câu Đúng – Sai giải thích + Trắc nghiệm A B C D + bài tập Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kinh tế phát triển

Hình thức thi Kinh tế phát triển 3TC: 90 phút không sử dụng tài liệu+ Đúng sai giải thích + trắc nghiệm A B C + bài tập Kinh tế phát triển 2TC (thi bỏ chương 6, 7): 60 phút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 3 bình luận

Kinh tế nông nghiệp 1

Hình thức thi Thi tự luận trong 90 phút Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Kinh tế nông nghiệp 1 Ôn tập Slide Kinh tế nông nghiệp 1 Slide Bài tập Kinh tế nông nghiệp 1 Bài tập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2

Hình thức thi Thi tự luận trong 90 phút Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, Vở ghi Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Ôn tập Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 Tài liệu ôn tập LTTCTT2 Một số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 1 bình luận

Lý thuyết tài chính tiền tệ 1

Hình thức thi Thi tự luận trong 90 phút Đề cương, giáo trình, vở ghi Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 Đề cương ôn tập LTTCTT1 Đề cương Lý thuyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , , | 2 bình luận