Daily Archives: Tháng Ba 4, 2020

Kinh doanh quốc tế 2

Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 3 năm 2019 Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 1 năm 2019 Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 kỳ 3 năm 2018 Đề thi Kinh doanh quốc tế 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh quốc tế 1

Đề thi Kinh doanh quốc tế 1 kỳ 1 năm 2019 Đề thi kinh doanh quốc tế 1 kỳ 1 năm 2018 Đề thi Kinh doanh quốc tế 1 kỳ 1 năm 2017 Đề thi Kinh doanh quốc tế 1 kỳ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh quốc tế (2tc)

Link tổng hợp  Thi 60′. Được mang Giáo trình của trường, slide và tình huống thầy cô phát thêm. Đề thi kinh doanh quốc tế 2tc kỳ 1 năm 2018 Đề thi kinh doanh quốc tế kỳ 1 năm 2017 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh Logistics

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh kho vận tải ngoại thương

Tài liệu Ôn tập Bài tập vận tải và giao nhận  

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh kho và bao bì

Đề cương 29 câu Slide Đề thi kỳ 1 năm 2014

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh dịch vụ quốc tế

Đề 84 thi ngày 13/12/2018

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh du lịch trực tuyến

Đề thi kỳ 3 năm 2019

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Kinh doanh bất động sản

Đề cương kinh doanh bất động sản Bài giảng kinh doanh bất động sản Đề thi kinh doanh bất động sản

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 1 bình luận

Khởi sự kinh doanh

Đề thi kỳ 1 năm 2019 (gồm cả một số đề hệ TX, tại chức) Đề thi kỳ 1 năm 2017 Đề thi kỳ 3 năm 2016 Đề thi năm 2015

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 1 bình luận

Khu vực công và quản lý công

Đề thi kỳ 1 năm 2019

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 1 bình luận

Khoa học quản lý

Tài liệu khoa học quản lý

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Kho Ngoại Quan

Đề cương kho ngoại quan có giải – 10 câu

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 1 bình luận

Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Đề thi kỳ 3 năm 2019 Đề thi kỳ 1 năm 2019 Đề thi Ngoài ngành kỳ 1 năm 2015 Đề thi Chuyên ngành kỳ 1 năm 2015  Đề 6 CN kỳ 1 năm 2015

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận

Hệ thống tài khoản quốc gia

Đề thi kỳ 3 năm 2019 Câu hỏi đúng sai SNA Bài tập và đề kiểm tra

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 2 bình luận