Daily Archives: Tháng Ba 2, 2020

Chương trình Toán Lớp 12

GIẢI TÍCH LỚP 12 Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số ■Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số ■Bài 2: Cực trị của hàm số ■Bài 3: Giá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học THPT, Toán lớp 12 | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Chính sách kinh tế đối ngoại

Đề cương và tài liệu CSKTĐN: Đề cương CSKTĐN 2 (10 câu) Đề cương và đáp án CSKTĐN 2 (16 câu) Đề cương Đề cương và tài liệu CSKTĐN Tài liệu CSKTĐN 2 Tài liệu chính sách KTĐN 1 Slide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Chính sách kinh tế đối ngoại

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đề kiểm tra Ôn tập lý thuyết Tài liệu, đề cương Bài tập

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Đề thi kỳ 1 2017-2018

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , | 2 bình luận

Cơ sở lập trình

Đề 1 26-12-18 Đề 3 19-12-16  Đề 5 19-12-16 Đề 6 19-12-16 Đề thi cơ sở lập trình Đề thi CSLT 2017 Đề thi CSLT K55 Bài giải CSLT

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 2 bình luận

Công tác quốc phòng

Share đề thi công tác quốc phòng kỳ 1 năm 2019 K60 (Ngày thi 12/6/2019) Share đề thi công tác quốc phòng kỳ 3 năm 2018 K60 (Ngày thi 11/1/2019) Share đề thi công tác quốc phòng kỳ 1 năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , | 2 bình luận

Công pháp quốc tế

Đề thi kỳ 3 năm 2019 Đề thi kỳ 1 năm 2017-2018

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 2 bình luận

Công nghệ môi trường (CN)

bài giảng công nghệ môi trường: 

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận

Chương trình và dự án phát triển

Đề thi Tài liệu tổng hợp (Gồm các bài tập nhóm, bài tập, bài giải ….) Slide  Đề thi kỳ 1/2016 đề gồm 2 phần 1 phần trắc nghiệm 5 điểm coa 10 câu. Và 1 bài tập 5 điểm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận

Chính sách quản lý công ty đa quốc gia

Đề thi kỳ 3 năm 2018

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , | 2 bình luận

Chính sách kinh tế

Tài liệu thuyết trình của các nhóm – share bởi lớp quản lý kinh tế 52a Đề thi chính sách kinh tế

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận

Chuyên đề tự chọn Tài chính doanh nghiệp

Vở ghi Slide chương 1 2 3 và slide chương 4 Đề 22 2019 Đề 25 2019 Đề kiểm tra 2019

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , , | 2 bình luận

Chuyên đề tự chọn – Kế toán

Đề kỳ 1 năm 2015 Đề 412 – Kỳ 3 năm 2014 Đề kiểm tra Đề cương 21 câu có đáp án Slide Cô Hà Phương Dung Slide thuyết trình các nhóm (share bởi lớp kế 53A)

Đăng tải tại Bên lề học tập, Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , | 2 bình luận

Chuyên đề Phân tích chi phí – lợi ích

Đề thi Chuyên đề Phân tích chi phí – lợi ích kỳ 1 năm 2019

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , | 2 bình luận

Chiến lược phát triển KT XH

Đề thi Chiến lược phát triển 3tc kỳ 1 năm 2017 Tài liệu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (share bởi lớp Quản lý kinh tế 52A) Đề thi kỳ 1/2016 Câu 1. Yêu cầu phân tích 4 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Môn học Đại học | Thẻ , , , , , , , | 2 bình luận