Daily Archives: Tháng Bảy 28, 2015

Dự đoán điểm chuẩn vào ngành Marketing – ĐH KTQD 2015

1. Thông tin tuyển sinh ngành Marketing (Click vào ảnh để xem rõ hơn) 2. Kết quả khảo sát và dự đoán điểm chuẩn vào ngành Marketing – ĐH KTQD năm 2015 Kết quả khảo sát được phân tích dựa trên mẫu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , | 13 bình luận

Dự đoán điểm chuẩn vào ngành Quản trị kinh doanh – ĐH KTQD 2015

1. Thông tin tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh (Click vào ảnh để xem rõ hơn) 2. Kết quả khảo sát và dự đoán điểm chuẩn vào ngành Quản trị kinh doanh – ĐH KTQD năm 2015 Kết quả khảo sát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , | 1 bình luận

Dự đoán điểm chuẩn vào ngành Kinh tế – ĐH KTQD 2015

1. Thông tin tuyển sinh ngành Kinh tế (Click vào ảnh để xem rõ hơn) 2. Kết quả khảo sát và dự đoán điểm chuẩn vào ngành Kinh tế – ĐH KTQD năm 2015 Kết quả khảo sát được phân tích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , | 17 bình luận

Dự đoán điểm chuẩn vào ngành Kinh tế quốc tế – ĐH KTQD 2015

1. Thông tin tuyển sinh ngành Kinh tế quốc tế (Click vào ảnh để xem rõ hơn) GIỚI THIỆU VỀ VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ (và các ngành đào tạo do Viện TM&KTQT phụ trách) Viện Thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , , | 1 bình luận

Tổng hợp Điểm chuẩn dự đoán các ngành ĐH KTQD năm 2015 và tư vấn chọn ngành

Kết quả khảo sát được phân tích dựa trên mẫu có thực và trung thực tuyệt đối với số liệu được cung cấp từ các mẫu. Tài liệu NEU và Ban Quản trị không chịu trách nhiệm cho bất kỳ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , | 28 bình luận

Dự đoán điểm chuẩn vào ngành Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD 2015

1. Thông tin tuyển sinh ngành Tài chính – Ngân hàng (Click vào ảnh để xem rõ hơn)  >  >  >  > 2. Kết quả khảo sát và dự đoán điểm chuẩn vào ngành Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bên lề học tập | Thẻ , , | 12 bình luận